Lindholmen
En medeltida riksborg i Skåne


Vy över Börringesjön 1395. Borgen Lindholmen ligger i ett delta omringad av Segeån. Den är 50m bred och 60 meter lång och omges av en sank vallgrav och den ligger på en naturlig holme omfluten av Segeå. Den har sedan formats av människohand och iordningställts för sitt ändamål.
I förgrunden till vänster ligger "Drottning Margarthes trädgård" Hela området väster om borgen står mestadels under vatten. Vegetationen består av al, vide, sälg och andra vattenväxter. Norr om borgen finns en bro och vindbrygga som är borgens enda tillfart. Från vindbryggan ringlar sedan en smal upptrampad väg upp mot en svag sluttning och vidare upp mot Norra Lindved. Mellan borgen och Norra Lindved består skogen av ek och bok. Ungefär halvvägs har man slagit upp det tältläger som deltagarna av det stora fredsmötet bor i under de 14 dagar mötet äger rum. De som har något högre rang, såsom biskopar och ämbetsmän från Hansastäderna inkvarteras i borgen. Norra Lindved och Södra Lindved, som ligger söder om borgen, ingår i Lindholmen. Dessa båda gårdar försörjer borgen med förnödenheter. Här stallar man även upp hästar och fordon Från södra Linfdved kan man ta sig över vattnet med hjälp av mindre broar via holmarna. Börringesjön varr mycket fiskrik och öster om borgen ligger därför några fiskebåtar. Längst upp till vänster syns Börringe Kloster invid Klosterviken Klostret var verksamt redan då och löd även det under LIndholmen. Långt borta vid horisonten skymtar man Havgårdssjön med Turestrpsö där Tuve Galen huserade. Man kan även skymta Kungsbacken.


Den danske väpnaren Mogens Munk tillsamman med sina två följeslagare på väg till Lindholmens borg år 1394.En mötesdeltagare av högre rang med sitt följe
blir anvisad plats för hästar och vagnar
av borgens förman.


Några riddare och en fora lastad med förnödenheter är på väg mot Lindholmens borg vid Börringesjön en kväll i januari 1395.

På borggården var det alltid liv och rörelse.
Alltid var någon på väg ut eller på väg in.


Lindholmens borg dåsar i förmiddagssolen. Några riddare anländer till borgen norrifrån.


En stor flammande stockeld upplyser
salen på den övre våningen.


Ridande från borgen mot södra Lindved.L
indholmens borg under uppbyggnad under det danska herraväldets tid efter ca1350


 

 


Ett sällskap av högre rang anländer till borgen.
Dannebrogen är hissad.Tältlägret på backen mott Norra Lindved
norrom borgen.

Lindholmens borg som den kan ha sett ut i början
av 1300-talet