Lindholmen

Lindholmen borg, vid Börringesjöns nordvästra strand, var under slutet av 1300-talet en betydande försvarsanläggning med kärntorn, hörntorn, porttorn och en kraftig ringmur med dubbla vallgravar. Idag finns -ovan jord- endast kvar en gräsbevuxen kulle.Den 17 juni 1395 slöts på Lindholmen en fred som möjliggjorde unionsmötet i Kalmar 1397. Under tre dagar 16-18 juni 1995, firade svedalaborna 600-årsjubileum med stort medeltidsspektakel.

Rekonstruktion av Bertil Lundahl efter Tord Larssons modell.

Turestorp

Borgen består idag av två kullar med en 40 meter bred sänka emellan. På den närmaste kullen finns i södra kanten rester av en kraftig tegelmur – här kan kärntornet ha stått.Borgen är inte arkeologiskt undersökt och det är inte känt när den uppfördes. Man vet dock att Skånes gälkare Tue Galen bodde här under drottning Margaretas tid. År 1382 intog Margareta Turestorpsö som hämnd för att Galen 1377 var med och undertecknade ett dokument, där Albrekt av Mecklenburg lovades hjälp att ta makten. Borgen donerades senare till Lunds domkyrka, vilken använde den som stenbrott!

Rekonstruktion av Bertil Lundahl

Torups slott

Torups slott är en fyralängad borg från mitten av 1500-talet. Borgen är omgiven av vallgravar och en vacker slottspark. Torup är ett av Nordens bäst bevarade medeltida slott med historia från tiden kring 980. Slottet är en tre våningar hög tegelbyggnad. Det bildar en fyrkant med ett åttkantigt torn i nordvästra och ett runt i sydöstra hörnet.

 

Torup och hela Torups rekreationsområde förvaltas av Malmö stad och är det enda slott inom Svedala kommuns gränser som visas för allmänheten.

Kungsbacken

På Kungsbacken har en gång legat en borg. En mindre undersökning gjordes 1972 av arkeolog Kerstin Christofferson. De räfflade tegel som hittades daterar borgen till slutet av 1100-talet och början av 1200-talet. Ruinerna på Kungsbacken omnämns första gången 1623 i kyrkoböcker. Idag syns endast en stor grop uppe på krönet och enstaka tegel i marken.
Teglet till borgen brändes på plats ungefär 150 meter väster om kullen. Där har man funnit resterna av en tegelugn
En sägen berättar att det skall ha funnits en underjordisk gång mellan Kungsbacken och Lagården.

Vägbeskrivning Från Svedala väg E65 till Börringe. Efter Börringe och Västra Lemmeströ sväng höger mot Havgårdssjön. Kungsbacken ligger till höger om vägen.

Rekonstruktion av Bertil Lundahl